ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

December 9, 2012

ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στηρίζει το ερευνητικό και επιστημονικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Το Ίδρυμα έχει οργανώσει συνέδρια και σεμινάρια, έχει υποστηρίξει την έκδοση βιβλίων, μονογραφιών και λευκωμάτων, […]