ΥΓΕΙΑ

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, επιδιώκει να συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα. Πιστεύουμε πως είναι απαραίτητο το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη δημιουργική εργασία. Με αυτό το σκεπτικό, το Ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει νοσοκομειακά κέντρα και άλλα ιδρύματα για την αγορά διαγνωστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια, καθώς επίσης και ιατρικά ερευνητικά προγράμματα.

December 16, 2012

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ “Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ”

Από το 2003, μια νέα πτέρυγα νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού» συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στα νοσηλευόμενα παιδιά. Εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για […]