ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Πάντα υπάρχουν ανάγκες που δεν καλύπτονται, πάντα υπάρχουν προβλήματα που χρονίζουν, πάντα υπάρχει περιθώριο προσφοράς.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη επεδίωξε τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργίας του να στηρίξει προγράμματα και δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή.

Η υποστηρικτική παρέμβαση του Ιδρύματος – είτε αυτή αφορά σε μεμονωμένα άτομα, είτε σε ομάδες – κινείται κατά το δυνατόν πιο κοντά στην κάλυψη της πραγματικής ανάγκης και στην πλήρη επίλυση του προβλήματος, και όχι στην απλή επικουρική βοήθεια. Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει αναπτύξει πολύπλευρο έργο στον τομέα της πρόνοιας, ενισχύοντας προγράμματα φορέων για την ψυχική υγεία, την τρίτη ηλικία και το παιδί.