ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕΜαρία Φρουδάκη

Η Μαρία Φρουδάκη είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, διπλωματούχος πιάνου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και master στην μουσικοθεραπεία (Nordoff-Robbins) από το City University.
Η εμπειρία της περιλαμβάνει μία παλέτα θεραπευτικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε Ιδρύματα, νοσοκομεία, χώρους ειδικής αγωγής και Πανεπιστήμια. Το 2006 ίδρυσε το Μουσικοθεραπευτικό Κέντρο Musicing.
Συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη για την δημιουργία του Ινστιτούτου και έχει αναλάβει την επιστημονική του διεύθυνση.