ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕΜαρία
Φρουδάκη

Επιστημονική Διεύθυνση


Παρασκευή
Χαϊδόγιαννου

Υπεύθυνη Διοικητικών Υπηρεσιών


Χριστιάνα
Αδαμοπούλου

Μουσικοθεραπεύτρια


Κωνσταντίνα
Αποστόλου

MουσικοθεραπεύτριαΕλένη
Παλλέ

Eικαστική θεραπεύτρια


Όλγα
Ψωμά

Xοροθεραπεύτρια


Μαριάνθη
Νομικού

Γραμματέας