«Λίλιαν Βουδούρη»
Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών