ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ως εκπαιδευτική ευκαιρία


Μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει χορηγήσει περισσότερες από 800 υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές, διαθέτοντας συνολικά πλέον των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το φάσμα της θεματολογίας είναι ευρύτατο και καλύπτει τομείς όπως οι Νομικές Επιστήμες (Εμπορικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου, Δίκαιο M.M.E., Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ιατρικό Δίκαιο), η Ιατρική, η Αρχιτεκτονική, η Συγκοινωνιολογία, η Λογοθεραπεία, η Ειδική Αγωγή, η Ψυχολογία, η Πληροφορική, η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Θεατρολογία, η Μουσική, οι Σπουδές Κινηματογράφου και Τηλεόρασης κ.λπ.

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη υποτροφιών από πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας –αρίστους και με έφεση στη μόρφωση και την επαγγελματική πρόοδο, όπως προβλέπει η διαθήκη του Άρη Βουδούρη– είναι συγκεκριμένες και ακολουθείται αυστηρά η διαφανής και αξιοκρατική διαδικασία που ορίζει η προκήρυξη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται πλήρως το υψηλό επίπεδο των υποτρόφων και ολοκληρώνεται πάντα επιτυχώς η συνέχιση των σπουδών τους.

Οι επωφελούμενοι της εκπαιδευτικής ευκαιρίας που προσφέρει το Ίδρυμα συνέστησαν το 1999 τον Σύλλογο Yποτρόφων, με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του και του Ιδρύματος, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιστημονικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.


Το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» χορηγεί σε ετήσια βάση έως είκοσι (20) υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού, διάρκειας ενός έτους, για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους τομείς των ανθρωπιστικών – κοινωνικών επιστημών, της Ιατρικής, των φυσικών και βιολογικών επιστημών, καθώς και των τεχνολογικών επιστημών.

Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000,00 € ετησίως που καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις. Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000,00 € ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
Νίκης 16, 7ος όροφος
ΤΚ 10557, Αθήνα

Δείτε εδώ λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τους όρους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

PDF
WORD

ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

του ιδρύματος


Η αναζήτηση του υψηλού κοινωνικού και ανθρωπιστικού στόχου στις κατευθύνσεις, που ορίζει η διαθήκη του Άρη Βουδούρη, ιδίως μετά την οικονομική και κοινωνική κρίση που έπληξε την πατρίδα μας, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ιδρύματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται ότι το Ίδρυμα πρέπει να συγκεντρώσει τη χρηματοδότηση στην ανθρωπιστική βοήθεια τόσο μεμονωμένων ατόμων, όσο και Ιδρυμάτων πρόνοιας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στόχος της χορηγικής πολιτικής του Ιδρύματος, είναι η οικονομική ενίσχυση ανθρώπων και φορέων, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε κρατική ή άλλου είδους χρηματοδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη Νίκης 16, 7ος όροφος ΤΚ 10557, Αθήνα

Πέραν του συμπληρωμένου εντύπου αιτήσεως, στον φάκελο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα εξής δικαιολογητικά:
Για ενίσχυση φυσικού προσώπου:
- Στοιχεία υποστήριξης του αιτήματος όπως ιατρικές γνωματεύσεις προσφορές εάν πρόκειται για αγορές κ.λ.π.
- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

Για ενίσχυση νομικών προσώπων:
- Στοιχεία Νομιμοποίησης του Φορέα (ΦΕΚ, Καταστατικό, Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.)
- Προϋπολογισμός τρεχούσης χρήσεως
- Απολογισμός προηγουμένης χρήσεως