ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2018-2019

Για την ικανοποίηση του αιτήματος χρειάζεται να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (email, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνα) ή/και τα στοιχεία του επιχορηγούμενου φορέα (επωνυμία, είδος, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνα, email και όνομα νόμιμου εκπρόσωπου) για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκoύ Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR). Δείτε τον κανονισμό.Βασικές πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας (Βήμα 1)

Αναβολή λόγω σπουδώνΣτρατευμένοςΕκπλήρωση θητείαςΝόμιμη απαλλαγή